Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κω – προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ (Δ/ντών Παιδιατρικής)

Δείτε την προκήρυξη: ΓΝ-ΚΥ ΚΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 6ΙΘΚ46907Κ-3ΥΞ

Λήξη προθεσμίας 27/9/2017.