Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

2016-06-06β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜ.Β’ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ(Γ.Π.2520) (7Η2746904Τ-ΗΣΚ)

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 7 Ιουνίου 2016 έως και 26 Ιουνίου 2016.