Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κω: Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

2019-03-26 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜ. Β (ΑΙΜΑΤ.ή ΙΑΤΡ.ΒΙΟΠΑΘ.ή ΠΑΘΟΛ.) 690Ξ46904Τ-ΨΛΡ

Η Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.
Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 09/04/2019 ώρα 12μ.μ. και λήγει στις 30/04/2019 ώρα 23:59.