Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

6209-31.5.2016 Προκήρυξη θέσεων κλάδου ΕΣΥ-Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου” Αίτηση-δήλωση με όλα τα διακιολογητικά εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία (20) ημερών που αρχίζει στις 3/6/2016 και λήγει στις 22/6/2016.