Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 23/5/2016 έως 11/6/2016.