Γενικό Νοσοκομείο Βόλου – Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 20-8-2018

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις
03/09/2018 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 21/09/2018 ώρα 23:59.