Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-Β-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται εις τριπλούν, στο Τμήμα Γραμματείας της Νοσοκομειακής Μονάδας ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, ήτοι από 26/07/2016 έως και 14/08/2016.