Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΩΥΧΠ4690Β4-ΕΓΨ

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας  – Ν.Μ.Άργους σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 έως και τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016.