Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ΕΣΥ Νοσηλευτικής Μονάδας Αιγίου

Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Αιγίου σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 6 Ιουνίου 2016 έως και 25 Ιουνίου 2016.