Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας, ΑΟΜ Καλαβρύτων, Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καλαβρύτων Δ/νση: Ομογενών Αμερικής 1-Καλάβρυτα. Τηλ.: 26920 22222

Δείτε την Προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ_ΨΕΟΤ46904Η-Σ3Γ_2