Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας -Ν.Μ. Αγρινίου Προκήρυξη Επ Β ΕΣΥ Παιδιατρικής

ΑΔΑ: 65ΘΑ46904Μ-ΖΙΕ – Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Οργανική Μονάδα της έδρας Αγρίνιο)