Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας: Αίτημα συνεργασίας με ιατρούς ειδικοτήτων Παθολογίας, Αναισθησιολογίας, Νεφρολογίας, Γενικής Ιατρικής και Ακτινολογίας

Δείτε τις ανακοινώσεις: