Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: Προκήρυξη θέσης Ειδικευμένου Ιατρού επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.,για το Γ.Ν. Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται εις τριπλούν, στο Τμήμα Γραμματείας, αφού πρώτα ελεγχθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, ήτοι από 23/03/2017 έως και 11/04/2017.