ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 6ης ΥΠΕ 2/08/2017

Πάτρα,  2/8/2017

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με την αριθμ.Α2α/οικ.26040/13.4.2017 Υπουργική Απόφαση (Ορθή επανάληψη):

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ για τα ΤΕΠ 3 ΕΤΗ

Σύμφωνα με την αριθμ.Α2α/οικ. 48245/25.7.2017 Υπουργική Απόφαση

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΕΤΗ

Σύμφωνα με την αριθμ.Α2α/οικ.54519/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 3 ΕΤΗ
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΕΤΗ

Σύμφωνα με την αριθμ. A2α/οικ.31780/19.5.2017 Υπουργική Απόφαση (ορθή επανάληψη)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ 1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ για την ΜΤΝ 3 ΕΤΗ

Σύμφωνα με την αριθμ Α2α/οικ.43963/20.6.2017 Υπουργική Απόφαση (ορθή επανάληψη)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΓΝ ΑΝΑΤ. ΑΧΑΪΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ 1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 ΕΤΗ

 

Από παλαιότερες εγκριτικές αποφάσεις παραμένουν κενές οι κάτωθι θέσεις Επικουρικών Ιατρών ανά Φορέα:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 3 ΕΤΗ
ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΝ 3 ΕΤΗ

 

Πηγή: 6η ΥΠΕ