Ανακοίνωση σύστασης μιας (1) θέσης Γενικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς