Ανακοίνωση ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΑΕ για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 22 ιατρούς εργασίας

Δείτε την ανακοίνωση: