Αναζήτηση ιατρού εργασίας από την GANTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Αγαπητοί κύριοι,
Το λογιστικό μας γραφείο, αναζητά Ιατρό με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας ή με άλλη ειδικότητα που μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας για την εταιρία πελάτη μας:
GANTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑ , ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΟΥ 5)
Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.