Αναζήτηση ιατρού εργασίας από την DIADIKASIABUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
Αγαπητοί κύριοι,
Το λογιστικό μας γραφείο, αναζητά Ιατρό με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας ή με άλλη ειδικότητα που μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας για την εταιρία πελάτη μας:
DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑ , ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΟΥ 3)
Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.