Αναζήτηση ιατρού εργασίας από την ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ

Απο την εταιρία 3α ΑΡΑΠΗΣ ΕΠΕ ζητείται ιατρός εργασόας για συνεργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αποστείλουν e-mail [email protected]