ΑΔΑ: 6ΠΟΙ469ΗΔΜ-ΙΩΞ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της 6ης Υ.ΠΕ.

Δείτε την προκήρυξη: 6ΠΟΙ469ΗΔΜ-ΙΩΞ