Αίτημα για συνεργασία με επικουρικούς ή ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής