Υπ.Εξωτερικών, Πρεσβεία Παρισίων:

Δείτε εδώ το έγγραφο του Υπ. Εξωτερικών