Συνεντεύξεις Ιατρών στην Αθήνα στις 5-8 Απριλίου για θέσεις εργασίας στην Μ. Ανατολή

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 5-8 Απριλίου θα βρίσκεται στην Αθήνα ο μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος υπηρεσιών υγείας της Μ. Ανατολής το Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group του οποίου είμαστε επίσημοι αντιπρόσωποι για όλην την Ευρώπη για να προσλάβει Έλληνες Ιατρούς για τα νοσοκομεία του.

Για τα νοσοκομεία αυτά ζητούνται  Ιατροί με τις ειδικότητες  Anesthesia, Cardiology, Lab, Dermatology, Endocrinology, ENT, ER, Gastroenterology, Family Medicine, ICU, Internal Medicine,

Nephrology, Neurology, Nuclear Medicine, Ob/Gyne, Ophthalmology, Pediatrics + Sub Spt, PICU, Pulmonology, Radiology, Rheumatology, General Surgery, Neuro Surgery, Orthopedics, Vascular Surgery, Urology, Sports Medicine με πολύ καλές αμοιβές, παροχές και εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον http://www.eurosynapses.eu/index.php/human-resourcesrecruitment/medical/benefits/middle-east

Την ώρα της συνέντευξης θα λάβετε και την επίσημη προσφορά από το νοσοκομείο εφόσον θα περάσετε επιτυχώς την συνέντευξη.

Τα συμβόλαια είναι διετές με αυτόματη ανανέωση και προσαύξηση 5% για κάθε έτος.

Στα νοσοκομεία αυτά δουλεύουν ήδη αρκετοί Έλληνες ιατροί.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον        κ. Μηνά Αδάμ στο 6984507090 ή στο [email protected] ή επισκευθείτε το website www.eurosynapses.eu

Όλες οι υπηρεσίες μας προς τους συναδέλφους ιατρούς παρέχονται δωρεάν.

 

Με εκτίμηση

Μηνάς Αδάμ