Έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Τζέντα – Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, αριθμ. πρωτ. Α.Π.Φ. 600.1.ΑΣ 212 (ΑΠ ΠΙΣ: 2338/11.7.2013), με θέμα:” Προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από Ελλάδα για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας”.

Δείτε το έγγραφο