Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.): Ανακοίνωση πλήρωσης κενών θέσεων εργασίας ανά τον κόσμο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανακοίνωσε εκ νέου την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας ανά τον κόσμο. Το σύνολο και η περιγραφή των θέσεων αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα.

 

Π.Ο.Υ. πλήρωση κενών θέσεων εργασίας ανά τον κόσμο 12-8-2016.pdf

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 2 August 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/FT464 Technical Officer Health Security and Emergencies P4 2-Αυγ-16 23-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34053&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT472 Medical / Technical Officer (Yellow Fever Control) P4 4-Αυγ-16 23-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34092&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT474 Medical Officer (IST/AIDS, HEP,TB Case Management) P4 4-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34112&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT475 Team Lead (Malaria Case Management), IST/Libreville P5 5-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34115&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT476 Team Lead (Malaria Case Management), IST/Harare P5 5-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34109&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT477 Medical Officer (Drug Resistance) P4 4-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34107&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT478 Technical Officer, Environmental Health Protection (EHP) P4 4-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34106&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT479 Team Leader (AIDS/HPE/TB) P5 4-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33535&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT481 Technical Officer (Elimination Surveillance and Audit) P4 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34100&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT483 Technical Officer, Policy, Planning & Strategic Information P5 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33532&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT486 Technical Officer, Communications and Advocacy P3 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34095&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT487 Technical Officer (Logistics & Supply Chain) P4 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34088&vaclng=en
AFRO AFRO/16/FT488 Technical Officer, Water, Sanitation & Hygiene (WASH) P4 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34121&vaclng=en
EURO EURO/16/FT473 Technical Officer P4 4-Αυγ-16 3-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34031&vaclng=en
HQ EURO/16/STC6 Antimicrobial Resistance (AMR) Laboratory Consultant P level 3-Αυγ-16 19-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34104&vaclng=en
HQ HQ/16/DGD/TA153 Technical Officer P3 2-Αυγ-16 23-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34071&vaclng=en
HQ HQ/16/GSC/FT480 Coordinator, HR P5 5-Αυγ-16 16-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34105&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/FT466 Legal Officer (Multiple positions) P3 3-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34042&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/FT467 Grant Finance Manager P4 3-Αυγ-16 31-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34046&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/FT468 Compliance and Risk Management Officer P4 3-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34048&vaclng=en
HQ HQ/16/HQ/TA157 Communications Officer P3 4-Αυγ-16 25-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34101&vaclng=en
HQ HQ/16/IER/TA155 Technical Officer (Monitoring and Measuring Health Inequality) P2 3-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34069&vaclng=en
HQ HQ/16/NMH/FT469 Technical Officer (Legal) P4 3-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34064&vaclng=en
HQ HQ/16/RHT/TA154 Technical Officer P4 3-Αυγ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34066&vaclng=en
HQ HQ/16/SPI/TA152 Technical Officer P2 2-Αυγ-16 23-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34070&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT484 Advisor, Health Surveillance, Disease Prevention and Control P4 5-Αυγ-16 1-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34114&vaclng=en
PAHO PAHO/16/TASR106 Specialist, Noncommunicable Disease Surveillance, Prevention and Control P3 2-Αυγ-16 22-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34093&vaclng=en
PAHO PAHO/16/TASR107 Specialist, Sustainable Development and Health Policies P3 2-Αυγ-16 22-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34097&vaclng=en
SEARO SE/RO/P/2016/TA2 (Roster) Temporary International Professional – Health Systems Development P level 4-Αυγ-16 3-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34055&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT482 Technical Officer (EPI) P4 5-Αυγ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34120&vaclng=en

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION – Vacancy Notices Published since 25 July 2016
Region Vacancy Number Title Grade Pub Date Close date Link to vacancy (copy and paste into browser)
AFRO AFRO/16/TA146 Médecin Epidémiologiste, RDC P4 26-Ιουλ-16 16-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34050&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT460 Health Economist (PN 359061) P4 31-Ιουλ-16 17-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34074&vaclng=en
EMRO EMRO/16/FT461 Translator (P# 359102) – Re-advertisement of VN EMRO/16/FT163 P2 31-Ιουλ-16 21-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34076&vaclng=en
HQ HQ/16/HIS/TA145 Technical Officer (International Health Partnerships) P4 28-Ιουλ-16 16-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34035&vaclng=en
HQ HQ/16/IER/FT447 Coordinator P6 25-Ιουλ-16 15-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34004&vaclng=en
HQ HQ/16/NMH/FT455 Program Manager P6 28-Ιουλ-16 18-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34063&vaclng=en
HQ HQ/16/NVI/TA144 Technical Officer (Breast and Cervical Cancer) P4 25-Ιουλ-16 15-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34024&vaclng=en
HQ HQ/16/RHR/FT456 Scientist (Infertility Research) P4 28-Ιουλ-16 22-Σεπ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34002&vaclng=en
Multiple duty stations HQ/16/ROST32 EMERGENCY ROSTER – RESOURCE MOBILIZATION OFFICER P4 27-Ιουλ-16 17-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34049&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT452 Administrator P3 27-Ιουλ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34041&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT453 Administrator P2 28-Ιουλ-16 24-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34014&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT457 Advisor, Medicines, Health Technologies and Research P4 28-Ιουλ-16 26-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34057&vaclng=en
PAHO PAHO/16/FT458 Specialist, Immunization P3 28-Ιουλ-16 28-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34067&vaclng=en
SEARO SE/CO/P/2016/FT22 Technical Officer (Human Resources for Health) P4 26-Ιουλ-16 16-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=33977&vaclng=en
WPRO WPRO/16/FT462 Coordinator P5 2-Αυγ-16 23-Αυγ-16 https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34084&vaclng=en