ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δώδεκα (12) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.