Ιρλανδία: θέσεις εργασίας για Γενικούς / Οικογενειακούς Γιατρούς

Η εταιρεία StanwoodMedical Services Ltd αναζητεί Έλληνες Γενικούς / Οικογενειακούς Γιατρούς για να εργαστούν στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

-Να διαθέτουν τίτλο ειδικότητας Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής.

– Να γνωρίζουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα (δεν απαιτείται συγκεκριμένο πιστοποιητικό).

– Να διαθέτουν έγκυρη άδεια οδήγησης.

Παρέχονται:

-Βοήθεια για την εγγραφήστον Ιατρικό Σύλλογο της Ιρλανδίας(Medical Council of Ireland): Μπορεί να γίνει από την Ελλάδα, με ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Παρέχεται βοήθεια από Έλληνες Γενικούς Γιατρούς που εργάζονται ήδηστην Ιρλανδία.

– Σύντομη περίοδος επαγγελματικού προσανατολισμού πριν την ανάληψη εργασίας.

– Ευελιξία ωραρίου.

-Άριστες αμοιβές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

-Να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά στην SarahEllis (παρακαλώ και οποιοδήποτε μήνυμα στα Αγγλικά): [email protected] .

Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματοςστα Αγγλικά διαθέσιμο εδώ: http://www.stanwoodmedicalservices.com/download/files/CV_Template_A.doc .

-Να τηλεφωνήσουν στην SarahEllisστο +353 74 9732924.

– Να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: www.stanwoodmedicalservices.com .

Πολλές πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

https://sites.google.com/site/greekgpsinireland/