Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Πάφο- Κύπρο. Αναζήτηση ιατρού Εντατικολόγου

«Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Πάφο- Κύπρο ψάχνει για πλήρη απασχόληση Ιατρό Εντατικολόγο  για άμεση εργοδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο  email: [email protected]  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 00357 26848013»