Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Κύπρου – Θέση ιατρού Ακτινολόγου

Το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Κύπρο- Πάφο ψάχνει για πλήρη απασχόληση Ιατρό Ακτινολόγο για άμεση εργοδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο  email: [email protected] 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 00357 26848013.