Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Κύπρου – Θέση εργασίας για Γενικό Ιατρό