Θέση εργασίας για Ακτινολόγο στην Κύπρο

«Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Κύπρο- Πάφο ψάχνει για πλήρη απασχόληση Ιατρό Ακτινολόγο για άμεση εργοδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο  email: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 00357 26848013».