Θέση εργασίας για Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου,

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://bit.ly/3A77wAX

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σχετικά με τις προαναφερόμενες διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ηλεκτρονικά: [email protected] ή τηλεφωνικώς: +357 22847314/302 και ώρες 08:00-16:30  (Δευτέρα-Παρασκευή).

Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://bit.ly/3UI4lry

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022