Θέσεις Νοσοκομειακών Ιατρών στην Ιρλανδία

Η εταιρία Medical Manpower Solutions Ltd αναζητά Αγγλόφωνους νοσοκομειακούς ιατρούς για να εργαστούν στην Ιρλανδία. Θα ληφθούν υπόψη όλες οι βαθμίδες και όλες οι ειδικότητες.
Αποστείλετε βιογραφικά σημειώματα Αγγλικής γλώσσας στην Sarah Ellis στο  medicalmanpowersolutions@eircom.net ή τηλεφωνήστε στο +353 74 9732924.
www.medicalmanpowersolutions.com