Θέσεις εργασίας στο εξωτερικό

Η GLOBALMEDIREC ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ NHS ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

North of England

 • Μιαθέσηεργασίαςγια Consultant in Dermatology

East of England

 • Μιαθέσηεργασίαςγια Consultant in Breast Radiology
 • Μιαθέσηεργασίαςγια Specialty Doctor in General Radiology

Central of England

 • Μιαθέσηεργασίαςγια Consultant in Acute Internal Medicine
 • Έξιθέσειςεργασίαςγια Specialty Doctors (Registrars) in Anaesthesia

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Details about the Consultant Vacancies:

Ο βασικόςετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Details about the Specialty Doctor vacancies:

Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον Τίτλο Ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν Ειδικός.

Ετήσιος, μικτός μισθός ενός SpecialtyDoctor από £48000 – £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας είναι  48/7 συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες (On-Calls).

 

Απαραίτητη η άμεση διαθεσιμότητα ιατρών και σε ΟΛΕΣ τις θέσεις (τουλάχιστον εντός 2 μηνών μετά τις συνεντεύξεις)

 

Η GLOBALMEDIREC ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ NHS ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

East of England

 • Μιαθέσηεργασίαςγια Consultant in Breast Radiology
 • Μια θέση εργασίας για ConsultantinHistopathologyαπαραίτητη προηγούμενη εμπειρία UK
 • Μιαθέσηεργασίαςγια Specialty Doctor in Respiratory Medicine (Registrar)
 • Μιαθέσηεργασίαςγια Specialty Doctor in Paediatric (Registrar)
 • Μιαθέσηεργασίαςγια Specialty Doctor in Accident & Emergency (Registrar)
 • Μιαθέσηεργασίαςγια Trust SHO in General Surgery

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Details about the Consultant Vacancies:

Ο βασικόςετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Details about the Specialty Doctor vacancies:

Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον Τίτλο Ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν Ειδικός.

Ετήσιος, μικτός μισθός ενός SpecialtyDoctor από £48000 – £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας είναι  48/7 συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες (On-Calls).

Trust SHO:

Απαραίτητη Εμπειρία: Τουλάχιστον 2 Χρόνια Εμπειρίας Ως Ειδικευόμενος

Ο βασικόςετήσιος μισθός του Trust SHO είναι μεταξύ £27,798 – £38,705 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας).

Ένας μέσος ετήσιος μισθός είναι περίπου £40000 – £45000 συνολικά.

Ώρες εργασίας είναι  40/7 συν On-Calls (εφημερίες).

 

Απαραίτητη η άμεση διαθεσιμότητα ιατρών και σε ΟΛΕΣ τις θέσεις (τουλάχιστον εντός 2 μηνών μετά τις συνεντεύξεις)

 

ΝΕΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ NHS ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBALMEDIREC

 

NorthernIreland

 • Τρείς θέσεις εργασίας για ConsultantΠαθολόγων

Δύο Με Εξαιρετική Εμπειρία Σε AcuteMedicineΠεριστατικά

Ένας Με Εξαιρετική Εμπειρία Σε Ασθενής Με Εγκεφαλικά Περιστατικά – Stroke

 

Σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Της Κεντρικής Αγγλίας / UniversityHospitalsinCentralEngland

 • Δύο θέσεις εργασίας για TrustSHOsinAcuteMedicine – Ανειδίκευτους Ιατρούς

Κεντρική Αγγλία – CentralEngland

 • Δύο θέσεις εργασίας για ConsultantΑκτινολόγων
 •          Μια θέση εργασίας για ConsultantΔερματολόγου
 •          Μια θέση εργασίας για ConsultantΝευρολόγου
 • Μια θέση εργασίας για ConsultantΠαθολογοΑνατόμου με εμπειρία σε Νεφρολογικά περιστατικά
 • Τέσσερεις θέσεις εργασίας για ConsultantΠαθολογοΑνατόμων
 •          Μια θέση Εργασίας για SpecialtyDoctor(Registrar) Νέο Καρδιολόγο
 • Πέντε Θέσεις Εργασίας για SpecialtyDoctor (Registrars) Νέους Παθολόγους
 • Δύο Θέσεις Εργασίας για SpecialtyDoctor (Registrars) Νέους Γαστρεντερολόγους
 • Εφτά Θέσεις Εργασίας για SpecialtyDoctor (Registrars) Νέους Αναισθησιολόγους

 

1½ ώρα από το Κεντρικό Λονδίνο – 1½ hourfromCentralLondon

 • Μια θέση εργασίας για SpecialtyDoctor(Registrar) Ρευματολόγου

Βόρεια Αγγλία – Northern England

 • Δύο θέσεις εργασίας για ConsultantΑκτινολόγων
 • Μια θέση Εργασίας για SpecialtyDoctor(Registrar) Νέο Καρδιολόγο
 • Τρείς θέσεις Εργασίας για SpecialtyDoctor(Registrars) Νέους Αναισθησιολόγους
 •  Επτά θέσεις εργασίας για ConsultantΠαθολόγων

Τρείς Με Εξαιρετική Εμπειρία Σε Ασθενής Της Τρίτης Ηλικίας – CareofElderly

Τρείς Με Εξαιρετική Εμπειρία Σε Ασθενής Με Εγκεφαλικά Περιστατικά – Stroke

Ένας Με Εξαιρετική Εμπειρία Σε AcuteMedicineΠεριστατικά

Βόρεια του Λονδίνου NorthofLondon

 • Μια θέση εργασίας για ConsultantΠαιδίατρο
 • Δύο θέσεις εργασίας για ConsultantΑκτινολόγων
 • Τέσσερεις θέσεις εργασίας για ConsultantΠαθολόγους

Δύο Με Εξαιρετική Εμπειρία Σε AcuteMedicineΠεριστατικά

Ένας Με Εξαιρετική Εμπειρία Σε Ασθενής Με Εγκεφαλικά Περιστατικά – Stroke

Ένας Με Εξαιρετική Εμπειρία Σε Ασθενής Της Τρίτης Ηλικίας – CareofElderly

 

Νότια Αγγλία – SouthernEngland

 • Δύο Θέσεις Εργασίας για SpecialtyDoctors (Registrars) Νέους Αναισθησιολόγους
 • Μια θέση Εργασίας για SpecialtyDoctor(Registrar) Νέο Καρδιολόγο
 • Δύο θέσεις εργασίας για ConsultantΠαθολόγων

Με Εξαιρετική Εμπειρία Σε Ασθενής Της Τρίτης Ηλικίας – CareofElderly

Details about the Consultant Vacancies:

Ο βασικόςετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Specialty Doctor- Specialist Registrar (SpR)

Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον Τίτλο Ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν Ειδικός.

Ετήσιος, μικτός μισθός ενός SpecialtyDoctor από £50000 – £55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας).

Ώρες εργασίας είναι  48/7 συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες (On-Calls).

Trust – Senior House Officer (SHO):

Απαραίτητη Εμπειρία: Τουλάχιστον 2 Χρόνια Εμπειρίας Ως Ειδικευόμενος

Ο βασικόςετήσιος μισθός του Trust SHO είναι μεταξύ £27,798 – £38,705 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας).

Ένας μέσος ετήσιος μισθός είναι περίπου £40000 – £45000 συνολικά.

Ώρες εργασίας είναι  40/7 συν On-Calls (εφημερίες).

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

 

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:

Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

 • Τίτλος Ειδικότητας Για Όλες Τις Θέσεις Consultant
 • Δικαίωμαεγγραφήςστο General Medical Council
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:

Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

 • Τίτλος Ειδικότητας για τις Consultant θέσεις.
 • Πρόσφατη Νοσοκομειακή Εμπειρία για τις Consultant θέσεις.
 • Δικαίωμαεγγραφήςστο General Medical Council
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.

Μετά τιμής,

Κατερίνα Κοντάλιπου

GlobalMediRec

Τηλ: 6934 803930

Email: [email protected]

www.globalmedirec.com/jobs/greek-doctors.htm