Θέσεις εργασίας στη Γερμανία

Εργασία :Ειδικότητα στην ΙΑTΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανισμός : Γερμανικές εταιρίες

Προϋποθέσεις :

  1. Ακαδημαϊκά προσόντα :Απόφοιτοι Ιατρικής
  2. Ειδικότητα: Ιατρική της Εργασίας ή Γενική Ιατρική ή Παθολογία (κατ’ ελάχιστον 2 χρόνια ακαδημαϊκής ή πρακτικής άσκησης σε Παθολογία ως προϋπόθεση για ειδικότητα στην Ιατρική Εργασίας εντός της μειωμένης περιόδου 2 χρόνων)
  3. Γλωσσομάθεια :Γερμανική ελάχιστο επίπεδο Α2, προτιμάται Β2
  4. Δίπλωμα οδήγησης Β

Τόπος Εργασίας : Γερμανία

 

__________________________________________________

 

Εργασία : ΙΑΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

Οργανισμός : Διάφορα Γερμανικά Νοσοκομεία

 

Έναρξη : εντός 3 μηνών

 

Προϋποθέσεις :

  1. Ακαδημαϊκά προσόντα : Γενική Ιατρική
  2. Ειδικότητα: όλες οι ειδικότητες
  3. Εμπειρία :τουλάχιστον 3 χρόνια με ειδικότητα
  4. Γλωσσομάθεια :Γερμανική ελάχιστο επίπεδο Β1
  5. Δίπλωμα οδήγησης Β

 

Τόπος Εργασίας : Γερμανία

Συμβόλαιο : σύμβαση για μόνιμη εργασία

 

Οι ενδιαφερόμενοι , παρακαλούμε στείλτε CVσε μη προστατευόμενο αρχείο στη γερμανική γλώσσα στο e-mail : [email protected]