Θέσεις εργασίας για Παθολογοανατόμους στη Μ. Βρετανία

ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ NHS ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBALMEDIREC

Northern Ireland

·         Μια θέση εργασίας για ConsultantΠαθολογοΑνατόμο

Κεντρική Αγγλία – Central England

·         Μια θέση εργασίας για ConsultantΠαθολογοΑνατόμο με εμπειρία σε Νεφρολογικά περιστατικά

·         Τέσσερεις θέσεις εργασίας για ConsultantΠαθολογοΑνατόμων

·         Δύο θέσεις εργασίας για SpecialtyDoctor(Registrar) ΠαθολογοΑνατόμο

Βόρεια Αγγλία – Northern England

·         Μια θέση εργασίας για SpecialtyDoctor(Registrar) ΠαθολογοΑνατόμο

·         Μια θέση εργασίας για ConsultantΠαθολογοΑνατόμο

ΝότιαΔυτικήΑγγλία – South Western England

·         Μια θέση εργασίας για SpecialtyDoctor(Registrar) ΠαθολογοΑνατόμο

·         Δύο θέσεις εργασίας για ConsultantΠαθολογοΑνατόμων

Details about the Consultant Vacancies:

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Specialty Doctor- Specialist Registrar (SpR)

Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον Τίτλο Ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν Ειδικός. Ετήσιος, μικτός μισθός ενός SpecialtyDoctor από £50000 – £55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας).  Ώρες εργασίας είναι  48/7 συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες (OnCalls)

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:

Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

·         Τίτλος Ειδικότητας για όλες τις θέσεις Consultant

·         Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council

·         Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.