Θέσεις εργασίας για Οφθαλμιάτρους στην Αγγλία

Ευκαιρία άμεσης πρόσληψης σε δημόσια νοσοκομεία (NHS) της Αγγλίας για οφθαλμιάτρους και ειδικευόμενους με προυπηρεσία.  Η εταιρία RIGLocums θα βοηθήσει τους υποψήφιους οφθαλμιάτρους με τις απαιτούμενες κινήσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν όπως με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, την επιμέλεια του βιογραφικού αλλά και με την μετεγκατάσταση των υποψηφίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίεςσχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις αλλά και για την αποστολή του βιογραφικού σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας.

 

Kind Regards,

Yannis Malavakis

 

International Recruitment Advisor

RIG Locums Limited

We are a framework agency on the CCS, HTE and LPP Frameworks

 

TEL          :               0800 690 6044

FAX         :               0800 690 6045   

EMAIL    :              [email protected]   

WEB        :               www.riglocums.com