Θέσεις εργασίας για Ουρολόγους στην Ιρλανδία

Η GLOBALMEDIREC ΕΧΕΙ 2 ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ:

ΟΥΡΟΛΟΓΟΥΣ – SPECIALTY DOCTOR & CONSULATNT IN UROLOGY

Οι θέσεις  βρίσκονται σε NHS Κρατικό  Νοσοκομείο – Northern Ireland

Η θέση Specialty Doctor είναι ιδανική θέση για έναν Ιατρό που μόλις απέκτησε τον Τίτλο Ειδικότητας ή είναι πολύ κοντά στην διαδικασία λήψης του.

Ετήσιος, μικτός μισθός που κυμαίνεται από £50000-£55000(αναλόγως προϋπηρεσίας).

Οι  ώρες εργασίας είναι  48 την εβδομάδα συμπεριλαμβανόμενες οι εφημερίες.

Η θέση Consultant με βασικό ετήσιο μικτό μισθό που κυμαίνεται μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας).

Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες)

Τα αρχικά συμβόλαια  με προοπτική ανανέωσης.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:

Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

·         Τίτλος Ειδικότητας στην Ουρολογίας, για την θέση Consultant

·         Πρόσφατη Νοσοκομειακή εμπειρία, για την θέση Consultant

·         Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council

·         Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις .

Μετά τιμής,

Κατερίνα Κοντάλιπου

GlobalMediRec

Τηλ: 6934 803930

Email: [email protected]