Θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Φινλανδία και στη Σουηδία

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ

Stefanos PALLAS (Mr)

EURES Adviser

————————-

Kalampakas 128

42100         Trikala

Greece

Tel.: +302431039915

Fax: +302431039652