Θέσεις εργασίας για Ιατρούς στην Ιρλανδία

Η Best Personnel Ltd. είναι ένας οργανισμός που εδρεύει στην Ιρλανδία από το 1995 και ειδικεύεται στην πρόσληψη Επαγγελματιών Υγείας. Έχουμε μια πολύγλωσση ομάδα, με ανθρώπους που μιλούν την ίδια γλώσσα με τους υποψηφίους μας, προωθώντας έτσι μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία.

Τα δύο τελευταία χρόνια επανδρώνουμε επιτυχώς με ιατρικό προσωπικό το Βρετανικό Σύστημα Υγείας, NHS.

Την παρούσα στιγμή, η ζήτηση για ιατρικό προσωπικό στην Ιρλανδία αυξάνεται, ζητούνται όλες οι ειδικότητες με ποικίλης διάρκειας συμβάσεις και προσφέρονται καλές συνθήκες εργασίας.

Η Best Personnel Ltd. θα βοηθήσει κάθε υποψήφιο με την υποβολή της αίτησης στον εργοδότη, την οργάνωση των συνεντεύξεων, τη διαπραγμάτευση των προσφορών, τη μετεγκατάσταση, καθώς και τις πλέον συμφέρουσες συμβάσεις. Όταν προσφερθεί κάποια θέση σε υποψήφιο, θα τον βοηθήσουμε με τη διαμονή του και με ό,τι άλλο απαιτείται για τη μετεγκατάστασή του στην Ιρλανδία.

Χώρος εργασίας: Νοσοκομεία σε όλη την Ιρλανδία

Ειδικότητες πλέον επείγουσες:

Γενική Ιατρική – Επιμελητής Β΄ και επίπεδο Ειδικότητας

Παιδιατρική – Επιμελητής Β΄ και επίπεδο Ειδικότητας

Παιδιατρική – Επιμελητής Β΄

Ψυχιατρική – Επιμελητής Β΄ και επίπεδο Ειδικότητας

Αναισθησιολογία – τουλάχιστον Επιμελητής Β΄

Παροχές:

Καλή μισθολογική κλίμακα – ανάλογα με την εμπειρία

4 εβδομάδες ετησίως εκπαιδευτική άδεια

6 εβδομάδες ετησίως κανονική άδεια

Συνεχής παροχή εκπαίδευσης

Παροχή διαμονής για τον πρώτο μήνα

Κατά την ημερομηνία έναρξης, ο εργοδότης θα επιστρέψει στο γιατρό τα έξοδα εγγραφής στον Ιρλανδικό Ιατρικό Σύλλογο (IMC registration fee).

Προϋποθέσεις:

Εγγραφή στον Ιρλανδικό Ιατρικό Σύλλογο (IMC registration)

Γνώση Αγγλικών – άπταιστα γραπτά και προφορικά (επίπεδο B2 τουλάχιστον)

 Αν σας ενδιαφέρει η Ιρλανδία, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: [email protected], [email protected]

ή τηλεφωνήστε για κάθε απορία στο: 00353 876436274

Ναμπίλ Ελ Γκαζάρ

 

Medical recruitment consultant/Business Development Manager

Best Personnel LTD

3 Sandyford Office Park, Dublin 18

Ireland

Tel: 353-1-2933641

Email: [email protected]

Website: www.bestpersonnel.i