Θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Ιρλανδία

ΑΓΓΕΛΙΑ 1:

Θέσεις Οικογενειακών Ιατρών στην Ιρλανδία

Η εταιρία Stanwood Medical Serviced Ltd αναζητά Αγγλόφωνους οικογενειακούς γιατρούς (με ειδικότητα στην Οικογενειακή/Γενική Ιατρική) για να εργαστούν στην Ιρλανδία.

Παρέχεται ενημέρωση/προσαρμογή προσληφθέντων, εξαιρετική αμοιβή.
Επικοινωνία: Αποστείλετε βιογραφικά σημειώματα Αγγλικής γλώσσας στην Sarah Ellis στο info@stanwoodmedicalservices.com ή τηλεφωνήστε στο +353 74 9732924.
www.stanwoodmedicalservices.com

ΑΓΓΕΛΙΑ 2:

Θέσεις Νοσοκομειακών Ιατρών στην Ιρλανδία

Η εταιρία Medical Manpower Solution Ltd αναζητά Αγγλόφωνους νοσοκομειακούς ιατρούς για να εργαστούν στην Ιρλανδία. Θα ληφθούν υπόψη όλες οι βαθμίδες και όλες οι ειδικότητες.
Αποστείλετε βιογραφικά σημειώματα Αγγλικής γλώσσας στην Sarah Ellis στο info@medicalmanpowersolutions.com ή τηλεφωνήστε στο +353 74 9732924.
www.medicalmanpowersolutions.com