Θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Αγγλία

Σε συνεργασία με τo Northern Lincolnshire and Goole Hospitals NHS Foundation Trust αναζητούμε Ιατρούς για τις παρακάτω θέσεις

Recruitment search – vacancies: February 2014.

Department

Site Grade Post Title Vacancies Duration

Acute Medicine – Cardiology

SGH Trust Grade ST3 Level 1 5 months

Medicine – Elderly Medicine

SGH Trust Grade ST3 Level 1 8 months

Respiratory Medicine

SGH Consultants Locum Consultant 1 12 months

Emergency Medicine

SGH Consultant Consultant 3 Permanent

Anaesthetics

SGH Consultant Consultant 2 Permanent

Acute Care

SGH Consultant Consultant 2 Permanent

Respiratory Medicine

SGH Consultant Consultant 1 Permanent

Elderly Medicine

SGH Consultant Consultant 1 Permanent

Stroke Medicine

SGH

Consultant Consultant 1 Permanent
Emergency Medicine

DPOW

Consultant

Consultant 2 Permanent
Emergency Medicine DPOW

Specialty Doctor

Specialty Doctor 3 Permanent
Acute Medicine – Cardiology DPOW

Specialty Doctor

Specialty Doctor 1 Permanent
Acute Care DPOW

Consultant

Consultant 2 Permanent
Neurology DPOW

Consultant

Consultant 1 Permanent
Neurology DPOW Specialty Doctor Specialty Doctor 1 Permanent

 

Πληροφορίες και αποστολή CV [email protected]