Θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Αγγλία

ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBALMEDIREC ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ NHS ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ – CONSULTANT

Λονδίνο – London

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Αιματολόγο – Consultant Haematologist

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό  Αναισθησιολόγο- Consultant Anaesthesiologist

Κεντρική Αγγλία – Central England

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Νευρολόγο – Consultant Neurologist

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Πνευμονολόγο – Consultant in Respiratory Medicine

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Ρευματολόγο – Consultant Rheumatologist

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό  Ακτινολόγο- Consultant General Radiologist (MRI&CT)

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό  Επεμβατικό Ακτινολόγο- Consultant Interventional  Radiologist

Βόρεια Αγγλία – North of England

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Πνευμονολόγο- Consultant in Respiratory Medicine

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό  Ακτινολόγο- Consultant General Radiologist (MRI&CT)

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό  Επεμβατικό Ακτινολόγο- Consultant Interventional  Radiologist

·         Δύο θέσεις εργασίας για Ειδικό Παθολόγο με εμπειρία σε Acute MedicineConsultant in General Internal Medicine with special interest in Acute Medicine

·         Δύο θέσεις εργασίας για Ειδικό Παθολόγο με εμπειρία σε Ασθενής 3ης ΗλικίαςConsultant in General Internal Medicine with special interest in Care of the Elderly

Ανατολική Αγγλία – East of England

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Νευρολόγο – Consultant Neurologist

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Πνευμονολόγο – Consultant in Respiratory Medicine

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό  Ακτινολόγο- Consultant General Radiologist (MRI&CT)

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό  Επεμβατικό Ακτινολόγο- Consultant Interventional  Radiologist

Details about the Consultant Vacancies:

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Ο Αιτούμενος Θα Πρέπει:

1.       Να Έχει IELTS Academic 7.5 ή Να Είναι Ήδη Εγγεγραμμένος στο GMC & Πρόσφατη Νοσοκομειακή Εμπειρία Τα Τελευταία Τουλάχιστον 3 Χρόνια

2.       Άμεση διαθεσιμότητα ιατρών για ΟΛΕΣ τις θέσεις (τουλάχιστον 2-3 μηνών μετά από μια επιτυχή συνέντευξη)

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:

Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

·         Πρόσφατη Νοσοκομειακή Εμπειρία (στις Consultant θέσεις)

·         Τίτλος Ειδικότητας (στις Consultant θέσεις)

·         Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS Academic with Overall Score7.5

·         Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council

*****ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ******:

Για όποια νέα εγγραφή από τον Ιούνιο 2014 και έπειτα απαιτείται από το GMC (General Medical Council) το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS, Academic with Overall Score7.5!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.

Kindest Regards

Katerina Kontalipou

GlobalMediRec

Mob: +30 6934 803930

Email: [email protected]

www.globalmedirec.com