Θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Αγγλία

ΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBALMEDIREC ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ NHS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Βορειοδυτική Αγγλία – North West of England

·         Δυο θέσεις εργασίας για Νέους Παιδίατρους – Specialty Doctor Paediatricians

·         Μια θέση εργασίας για Νέο Αναισθησιολόγο – Specialty Doctor Anaesthesiologist

·         Μια θέση εργασίας για Νέο ΩΡΛ – Specialty Doctor in ENT

·         Μια θέση εργασίας για Νέο Παθολογοανατόμο – Specialty Doctor Histopathologist

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Παιδο Καρδιολόγο – Consultant Paediatric Cardiologist 6μηνο συμβόλαιο

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Καρδιολόγο – Consultant Cardiologist

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Πνευμονολόγο – Consultant in Respiratory Medicine

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Γαστρεντερολόγο – Consultant Gastroenterologist

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Παθολογοανατόμο – Consultant Histopathologist

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Παθολόγο Για Ασθενής με Εγκεφαλικά Περιστατικά – Consultant in Stroke Internal Medicine

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό ΠαθολόγοConsultant in General Internal Medicine

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό  Αιματολόγο – Consultant Haematologist

Details about the Specialty Doctor Vacancies:

Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον Τίτλο Ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν Ειδικός. Ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty Doctor από £45000 – £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας είναι  48 την εβδομάδα, συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες (OnCalls).

Details about the Consultant Vacancies:

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Άμεση Διαθεσιμότητα Ιατρών Για Όλες Τις Θέσεις

____________________________________________________________________________________

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBALMEDIREC ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ NHS ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ – CONSULTANT HAEMATOLOGIST

Κατάθεση Βιογραφικών: Ως Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

Άμεση Διαθεσιμότητα Ιατρού: ‘Έναρξη Εργασίας Μάιο 2015

Ο Ιατρός Θα Πρέπει:

Να Έχει IELTS Academic 7.5 ή Να Είναι Ήδη Εγγεγραμμένος στο GMC & Πρόσφατη Νοσοκομειακή Εμπειρία Τα Τελευταία Τουλάχιστον 3 Χρόνια

Details about the Consultant Vacancy:

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Ετήσιο συμβόλαιο, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:

Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

·         Πρόσφατη Νοσοκομειακή Εμπειρία (στις Consultant θέσεις)

·         Τίτλος Ειδικότητας (στις Consultant θέσεις)

·         Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS Academic with Overall Score7.5

·         Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council

*****ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ*****:

Για όποια νέα εγγραφή από τον Ιούνιο 2014 και έπειτα απαιτείται από το GMC (General Medical Council) το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS, Academic with Overall Score7.5!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.

Kindest Regards

Katerina Kontalipou

GlobalMediRec

Mob: +30 6934 803930

Email: [email protected]

www.globalmedirec.com