Θέσεις εργασίας για ιατρούς σε κρατικά νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου