Θέσεις εργασίας για γιατρούς στην Ιρλανδία
Χώρος εργασίας: Νοσοκομεία σε όλη την Ιρλανδία
Ειδικότητες πλέον επείγουσες:
Γενική Ιατρική – Επιμελητής Β΄ και επίπεδο Ειδικότητας
Παιδιατρική – Επιμελητής Β΄ και επίπεδο Ειδικότητας
Παιδιατρική – Επιμελητής Β΄
Ψυχιατρική – Επιμελητής Β΄ και επίπεδο Ειδικότητας
Αναισθησιολογία – τουλάχιστον Επιμελητής Β΄
Παροχές:
Καλή μισθολογική κλίμακα – ανάλογα με την εμπειρία
4 εβδομάδες ετησίως εκπαιδευτική άδεια
6 εβδομάδες ετησίως κανονική άδεια
Συνεχής παροχή εκπαίδευσης
Παροχή διαμονής για τον πρώτο μήνα
Κατά την ημερομηνία έναρξης, ο εργοδότης θα επιστρέψει στο γιατρό τα έξοδα εγγραφής στον Ιρλανδικό Ιατρικό Σύλλογο (IMC registration fee).
Προϋποθέσεις:
Εγγραφή στον Ιρλανδικό Ιατρικό Σύλλογο (IMC registration)
Γνώση Αγγλικών – άπταιστα γραπτά και προφορικά (επίπεδο B2 τουλάχιστον)
 
 
Αν σας ενδιαφέρει μια θέση εργασίας στην Ιρλανδία, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: [email protected]
ή τηλεφωνήστε για κάθε απορία στο: 00353 876436274 (Έλληνας συνεργάτης).

 

Nαμπίλ Ελ Γκαζάρ

Medical recruitment consultant/Business Development Manager

Best Personnel LTD

3 Sandyford Office Park, Dublin 18

Ireland

Tel: 353-1-2933641