Επίσκεψη Mouwasat Medical Group στην Αθήνα στις 5-8 Σπτεμβρίου 2015 για την στελέχωση νοσοκομείων του ομίλου από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

EUROSYNAPSES Μouwasat Medical Group