Επίσκεψη Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group (HMG) στην Αθήνα στις 23-25 Ιανουαρίου 2016 για πρόσληψη γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων

Το Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group (HMG), ένας από τους μεγαλύτερους νοσοκομειακούς ομίλους που εκπροσωπούμε, βρίσκεται στην Αθήνα 23-25 Ιανουαρίου 2016 για να προσλάβει γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση: Vacancies in Middle East – EuroSynapses.

Όλες οι υπηρεσίες μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι δωρεάν για τους υποψήφιους γιατρούς.