Άμεση πρόσληψη για δύο Ειδικούς Παθολόγους,στην Κύπρο.

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λητώ στην Κύπρο, ένα δυναμικό και σύγχρονο
Δευτεροβάθμιο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στο Παραλίμνι της επαρχίας
Αμμοχώστου
με συμμετοχή στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της χώρας, δέχεται
Αιτήσεις για κάλυψη 2 (δυο) κενών Θέσεων για Ιατρούς με ειδικότητα
στην Παθολογία.
Οι θέσεις είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί Παθολόγοι θα στελεχώσουν το Τμήμα Παθολογίας
του Νοσοκομείου, παρέχοντας τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε
Εξωνοσοκομειακό και Ενδονοσοκομειακό επίπεδο.
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Κάτοχος Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής.
• Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας στον τομέα της Παθολογίας.
• Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων:
• Εξαιρετικό πακέτο συνολικής αμοιβής και ωφελημάτων.
• 13ος Μισθός.
• Προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.
• Οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.
• Τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το Βιογραφικό τους στο
email: [email protected] με θέμα “Ενδιαφέρον Ιατρού
Παθολόγου” ή και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: +(357) 23811111+(357)
99637155.