Εξέυρεση εργασίας σε νοσοκομεία του Βελγίου

Η εταιρία Teleos Group, εξειδικευμένη στο medical recruiting ,αναζητά
2 ιατρούς (Γαστρεντερολόγος και Παιδίατρος) για να καλύψουν
θέσεις εργασίας σε νοσοκομείο του Βελγίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Γνώση της Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1+/Β2

ΑΠΟΛΑΒΕΣ: 13.000 – 15.000 Ευρώ μηνιαίως.
Προσφέρεται συμβόλαιο αορίστου χρόνου καθώς και άριστες συνθήκες
εργασίας σε ένα από τα καλύτερα ευρωπαικά εθνικά συστήματα υγείας
τόσο σε θέματα οργάνωσης όσο και απολαβών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το
βιογραφικό τους στο : [email protected]
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0030 6986381096